Home » Tài liệu hóa học » Sổ tay quá trình thiết bị công nghệ hóa chất-Tập 1

Sổ tay quá trình thiết bị công nghệ hóa chất-Tập 1

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Nguồn: http://hoahocngaynay.com/vi/kho-tu-lieu/doc_details/219-sa-tay-qua-tranh-thiat-ba-cang-ngha-haa-chat-tap-1.html

2 Responses to " Sổ tay quá trình thiết bị công nghệ hóa chất-Tập 1 "

  1. Nguyen Thuy Diem says:

    cach dơn tai lieu nay?
    thanks!

  2. admin says:

    Bạn copy và mở link ở Nguồn sẽ down được tài liệu

Leave a comment