Home » Dạy & học hóa học » Giáo trình hóa học

Giáo trình hóa học

Đây là rất nhiều giáo trình đại học và nâng cao dành cho giáo viên, sinh viên, học sinh chuyên hóa….

cuốn1

Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ
Tập: 1 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 1 trình bày các nội dung hóa học phần Đại cương: Cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, bảng tuần hoàn các nguyên tố, điện hóa học, nhiệt hóa học, động hóa học, dung dịch… ngoài ra còn có lý thuyết về oxy, hidro..
http://www.mediafire.com/?kj8u2u49bgb9b16

cuốn 2:

Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ
Tập: 2 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 2 trình bày các nội dung hóa học phần hóa vô cơ các nguyên tố nhóm A
http://www.mediafire.com/?gyrwfqreny4crbw
cuốn 3

Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ
Tập: 3 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 3 trình bày các nội dung hóa học phần Hóa vô cơ các nguyên tố nhóm B và phức chất
http://www.mediafire.com/?at5563q6nbf5c69

cuốn 4

Tên sách: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC
Tập: 1 (Bộ 2 phần)
Tác giả: Bộ đề thi HSG (volcmttl tổng hợp)
Giới thiệu: Part 1 trình bày đề thi học sinh giỏi THPT TP Đà nẵng + Đáp án qua các năm
Tư liệu: Thầy Đặng Công Anh Tuấn – GV Trường THPT Chuyên LQĐ – ĐN

http://www.mediafire.com/?3yeud9fmk9b58vb
cuốn 5

Tên sách: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC
Tập: 2 (Bộ 2 phần)
Tác giả: Bộ đề thi HSG (volcmttl tổng hợp)
Giới thiệu: Part 2 trình bày đề thi thử HSG Quốc gia và đáp án
http://www.mediafire.com/?6dk8w0xyaylrdc2
cuốn 6

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 1 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hữu Đĩnh (CB)
Giới thiệu: Tập 1 giới thiệu đại cương về hóa hữu cơ và hidrocarbon
http://www.mediafire.com/?ix2wg0u3rgj1ew2

cuốn 7

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 2 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Đỗ Đình Rãng (CB)
Giới thiệu: Tập 2 giới thiệu các dẫn xuất hidrocarbon như alcol, acid carbocylic, este, ete, aldehyd, ceton…
http://www.mediafire.com/?4zyen0qalwvw6r6MS

cuốn 8

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 3 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Đỗ Đình Rãng (CB)
Giới thiệu: Tập 3 giới thiệu carbohydrat, amin, protein, hợp chất dị vòng, polyme…
http://www.mediafire.com/?mypxb817atj34pu
cuốn 9

Tên sách: BT HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 1 (Bộ 2 cuốn)
Tác giả: volcmttl
Giới thiệu: Tập 1 giới thiệu bài tập các chuyên đề nâng cao hóa hữu cơ như: Hiệu ứng hóa học, đồng phân, cơ chế phản ứng, hidrocarbon, dẫn xuất hidrocarbon (đến alcol, phenol), dẫn xuất cơ magie….
Tải về máy
cuốn 10

Tên sách: BT HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 2 (Bộ 2 cuốn)
Tác giả: volcmttl
Giới thiệu: Tập 2 giới thiệu bài tập các chuyên đề nâng cao hóa hữu cơ như: acid carbocylic, este, carbohydrat, amin, aminoacid, hợp chất dị vòng, alkaloid…
Tải về máy
cuốn 11

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC PHÂN TÍCH
Tác giả: LÂM NGỌC THỤ
Giới thiệu: Trình bày lý thuyết về cơ sở môn hóa phân tích
Tải về máy
cuốn 12

Tên sách: HÓA HỌC LẬP THỂ
Tác giả: Võ Thị Thu Hằng
Giới thiệu: HHLT là giáo trình dành cho sinh viên khoa Hóa – ĐH SP TP HCM, tài liệu này trình bày nội dung lý thuyết về hóa học lập thể: Đồng phân hình học, đồng phân quang học,…các cấu dạng,…
http://www.mediafire.com/download.php?ij5aji746q3qpoj

cuốn 13

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC
Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ
Tập 1 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: HHLT là giáo trình hóa dành cho sinh viên chuyên ngành y – nha – dược, tập 1 giới thiệu các kiến thức HHHC căn bản
http://www.mediafire.com/?p7redqtublpqtl4

cuôn 14

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC
Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ
Tập 2 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: HHLT là giáo trình hóa dành cho sinh viên chuyên ngành y – nha – dược, tập 1 giới thiệu các kiến thức HHHC nâng cao
http://www.mediafire.com/?27jebd740pjp6dl

cuốn 15

Tên sách: GT HÓA LÝ
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Tập 1 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: GT HÓA LÝ tập 1 giới thiệu các kiến thức:
Chương I – Mở đầu
Chương II – Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học
Chương III – Nhiệt hoá học, Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hoá học
Chương IV – Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học
Chương V – Sự kết hợp nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực học, hàm nhiệt động, điều kiện tổng quát về cân bằng
Chương VI – Hệ một cấu tử
http://www.mediafire.com/?1fy2vt18c33d2kc

cuốn 16

Tên sách: GT HÓA LÝ
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Tập 2 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: GT HÓA LÝ tập 2 giới thiệu các kiến thức:
Chương VII – Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí
Chương VIII – Dung dịch lỏng vô cùng loãng
Chương IX – Dung dịch lý tưởng và dung dịch thực
Chương X – Phương pháp hoạt độ
Chương XI – Cân bằng hoá học
Chương XII – Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động lực học
Chương XIII – Nhiệt động lực học thống kê
Chương XIV – Quy tắc pha, Giản đồ pha
Chương XV – Hiện tượng bề mặt, Hấp phụ.

http://www.mediafire.com/?ij5aji746q3qpoj

cuốn 17

Tên sách: GT Thực hành Hóa Phân Tích
Tác giả: PGS.TSKH Lê Thành Phước, CN Trần Tích
Giới thiệu: Bao gồm cơ sở lý thuyết và thực hành hóa phân tích định tính, định lượng, bài tập tham khảo và đáp án cho từng bài…
http://www.mediafire.com/?oshbd3j7u7rwzci#2

cuốn 18

Tên sách: GIÁO TRÌNH HÓA PHÂN TÍCH T1
Tác giả: PGS TS. VÕ THỊ BẠCH HUỆ
Giới thiệu: Giới thiệu phần đại cương và định lượng trong hóa phân tích
Tải về máy
cuốn 19

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 1
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất
http://www.mediafire.com/?23p78g5hi7qo3q0
cuốn 20

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 2
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất
http://www.mediafire.com/?awrw6dqd2g02072

cuốn 21

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 3
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất
http://www.mediafire.com/?vni745niv9883w3
cuốn 22

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tác giả: ĐẶNG NHƯ TẠI – TRẦN QUỐC SƠN
Giới thiệu: Trình bày và phân tích Lý thuyết Hóa học hữu cơ
Tải về máy

cuốn 23
HÓA HỌC NĂM 2

Tải về máy

cuốn 24
HÓA HỌC NĂM 1

Bộ 3 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp
Tập 1: Tải về máy
cuốn 25

NHIỆT ĐỘNG HỌC T`1

Bộ 2 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp
Tập 1: Tải về máy

cuốn 26

NHIỆT ĐỘNG HỌC T2

Bộ 2 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp
Tập 2: Tải về máy

cuốn 27
THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ

Tác giả: Nguyễn Đình Huề – Nguyễn Đức Chuy
Tập 1:

http://www.mediafire.com/?uozeke1l74wbesw

cuốn 28
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG

Tác giả: Nguyễn Minh Thảo
http://www.mediafire.com/?sz5tl2ahfc3023m

cuốn 29
BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 1 – GS TSKH NGÔ THỊ THUẬN

http://www.mediafire.com/?u3aa4dadrf7udxk

cuốn 30

Hóa lý toàn tập Trần Văn Nhân. bộ 4 tập. Các bạn đã học hóa thì khỏi phải giới thiệu nha

http://www.mediafire.com/?jqj089css4sax45

cuốn 31

Bài tập điện hóa học

http://www.mediafire.com/?n9bjlc0uptslwwk

cuốn 32

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ – Thái Doãn Tĩnh

tập 1

Hóa học hữu cơ – Hoàng Trọng Yêm

tập 1

Đây là toàn bộ giáo trình của các thầy cô đại học sư phạm Đà Nẵng

:D
link: http://www.mediafire.com/?jxs1xj59tu7ypy3

Nguồn: http://www.news.hoahoc.org/gio-trnh-ha-hc.html

2 Responses to " Giáo trình hóa học "

  1. maingocchien says:

    cho mình hỏi: có một sooa cuốn giáo trình trên phải yêu cầu mật khẩu thì mới tải được về, như cuốn giáo trình hóa học năm thứ nhất và năm 2 được dịch từ tiếng pháp ra. Cho mình xin mật khẩu được không, mình đang rất cần những quyển giáo trình đó!

  2. xin huong dan giup minh cach dow tai lieu tren ve may

Leave a comment