Home » Hóa học nhà trường » Bồi dưỡng Hóa học cho học sinh bậc đại học.

Bồi dưỡng Hóa học cho học sinh bậc đại học.

Để đáp ứng nhu cầu học tập môn hóa học của mọi người, mình upload các file lý thuyết, câu hỏi và bài tập môn hóa học để các bạn tham khảo, gồm các kiến thức từ căn bản đến nâng cao, trình độ phổ thông đến đại học. Ngoài ra còn có các giáo trình bộ môn Hóa học để quý thầy/cô và các bạn tham khảo.

ĐỀ HÓA VÔ CƠ DƯỢC 2008 – 2009 (70 CÂU TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO)
Tải về máy


A. GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC:

- Giáo trình Hóa Lý – Nguyễn Đình Huề
  +  Tập 2: Download
- Hóa Hữu Cơ – Hợp chất Hữu Cơ đơn chức và đa chức – CB: PGS TS Trương Thế Kỉ
+  Tập 1:
Download
+  Tập 2:
Download
- Giáo trình Thực tập Hóa Lý – PGS.TS Vũ Ngọc Ban Download
- Giáo trình Hóa Hữu Cơ – PGS.TS Đinh Văn Hùng Download
- Giáo trình Hóa Hữu Cơ - GV Phạm Thị Kim Liên Download
- Giáo trình Hóa Phân Tích – GV Lê Thị Mùi Download
- Giáo trình Hóa Phân Tích – PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Download
- Giáo trình Hóa Đại Cương – GV Đào Hùng Cường Download
- Bài giảng động Hóa Học – TS Đặng Văn Hoài Download
ĐỀ THI KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
1. ĐỀ CHÍNH THỨC
- Toán cáo cấp Dược 1 năm 08-09: Download
- Toán cao cấp Dược 1 năm 09-10: Download
- Vật Lý – Lý sinh A1 Dược 1 năm 09-10: Download
- Hóa Hữu cơ  Dược 2 năm 09-10: Download
2. ĐỀ THAM KHẢO
- Tiếng Anh Y – RHM: Download
- Toán cao cấp dược 1: Download
- Hóa Đại Cương A1: Download

B. HÓA HỌC HỮU CƠ
- Bài tập Hóa học hữu cơ tập 1: Download
- Bài tập Hóa học hữu cơ tập 2: Download
- Đề thi Hóa hữu cơ Dược 2: Download
C. HÓA VÔ CƠ:
- Hóa vô cơ qua các kì thi: Download
- Bài tập vô cơ nâng cao: Download
D. HÓA ĐẠI CƯƠNG:
- Cấu tạo chất: Download
- Điện Hóa học: Download
- Nhiệt – Động Hóa học: Download
- Hóa phân tích: Download

 

Theo http://vn.360plus.yahoo.com/volcmttl

 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • LinkedIn
 • Live
 • MySpace

Nguồn: http://www.hoahoc.org/bi-dng-ha-hc-cho-hc-sinh-bc-hc.html

Leave a comment