Home » Hóa học ngày nay, Vật liệu mới » MOF nằm trong TOP 10 bài báo của Chem.Soc.Rev

MOF nằm trong TOP 10 bài báo của Chem.Soc.Rev

Tạp chí uy tín của hội hóa học Hoàng gia Anh đã liệt kê các bài báo được truy cập nhiều nhất TOP 10 trong năm 2009, trong đó có 7 bài báo liên quan đến vật liệu MOF (Metal Organic Framework). Điều này cũng phần nào nói lên phần nào sự quan tâm của các nhà hóa học hiện nay đến vật liệu này.

Danh sách 10 bài báo được xếp hạng năm 2009 của Chem.Soc.Rev

Density functional theory simulations of complex hydride and carbon-based hydrogen storage materials
S. A. Shevlin and Z. X. Guo, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 211
DOI: 10.1039/b815553b


Heterogeneous photocatalyst materials for water splitting
Akihiko Kudo and Yugo Miseki, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 253
DOI: 10.1039/b800489g


Gold nanoparticles in nanomedicine: preparations, imaging, diagnostics, therapies and toxicity
Elodie Boisselier and Didier Astruc, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1759
DOI: 10.1039/b806051g


Metal–organic framework materials as catalysts
JeongYong Lee, Omar K. Farha, John Roberts, Karl A. Scheidt, SonBinh T. Nguyen and Joseph T. Hupp, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1450
DOI: 10.1039/b807080f


Amide bond formation: beyond the myth of coupling reagents
Eric Valeur and Mark Bradley, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 606
DOI: 10.1039/b701677h


Hydrogen storage in metal–organic frameworks
Leslie J. Murray, Mircea Dinc and Jeffrey R. Long, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1294
DOI: 10.1039/b802256a


Industrial applications of metal–organic frameworks
Alexander U. Czaja, Natalia Trukhan and Ulrich Müller, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1284
DOI: 10.1039/b804680h


Luminescent metal–organic frameworks
M. D. Allendorf, C. A. Bauer, R. K. Bhakta and R. J. T. Houk, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1330
DOI: 10.1039/b802352m


Selective gas adsorption and separation in metal–organic frameworks
Jian-Rong Li, Ryan J. Kuppler and Hong-Cai Zhou, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1477
DOI: 10.1039/b802426j


Secondary building units, nets and bonding in the chemistry of metal–organic frameworks
David J. Tranchemontagne, José L. Mendoza-Cortés, Michael OKeeffe and Omar M. Yaghi, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1257
DOI: 10.1039/b817735j

Tags:

4 Responses to " MOF nằm trong TOP 10 bài báo của Chem.Soc.Rev "

 1. bài báo về MOFs, Graphene của Nature, ACS, Wiley, RCS, Sciencedirect có thể download ở đây

  http://all365climaxdays.blogspot.com/

 2. Bài báo về Graphene, MOFs của các tạp chí nổi tiếng như Nature, Wiley, ACS, RCS, Sciencedirect …có thể download ở đây

  http://all365climaxdays.blogspot.com/

 3. quyền says:

  Thật khó lấy bài báo Chem.Soc.Rev.
  Giúp tớ với, cảm ơn!!!

Leave a comment