Các tiêu chuẩn phân bón

07/03/2011 Admin 0

Tên tiêu chuẩn TCVN Phân khoáng: phương pháp xác định cỡ hạt 4853-89 Phân khoáng: phương pháp xác định độ bền tính của các hạt […]

Hóa chất kỹ thuật

17/06/2010 Admin 0

Tên tiêu chuẩn TCVN Axit Sunfuric acquy 138-64 Nitơ Kỹ thuật 3286-79 Axit clohydic kỹ thuật 1556-97 Axit sunfuric kỹ thuật 5719-93 Amoniac lỏng tổng […]

Dầu quế TCVN 6029:1995

01/06/2010 Admin 0

DẦU QUẾ  (Oil of casssia) TCVN 6029:1995 1.Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này chỉ rõ các đặc tính của dầu quế, với mục đích […]

Nhựa thông-TCVN 4188-86

25/03/2010 Admin 0

Có hiệu lực từ 1-1-1987 1. PHÂN LOẠI 1.1 NHỰA THÔNG ĐƯỢC PHÂN LÀM 2 LOẠI: – Nhựa thông loại I; – Nhựa thông loại II. 2. […]